Hopp til innholdet

Studie

Doksylamin (virkestoffet i Zonat) har tilsvarende effekt som zolpidem ved behandling av søvnvansker1

Utdrag fra konklusjonen av studien:

Studien bekreftet at doksylamin (virkestoffet i Zonat) tolereres godt og er effektivt ved oral administrering av 15 mg (1 tablett) dose om kvelden ved sengetid i 2 uker, og signifikant mer effektiv i å behandle insomnia enn placebo. Det ble også vist en effekt og sikkerhet er tilsvarende med zolpidem (10 mg dose / kveld).

Design:

  • Multisenter, randomisert, dobbeltblind studie med tre behandlingsarmer: doksylamin, zolpidem og placebo
  • Sammenlignet effektiviteten og sikkerheten for behandling av insomnia
  • 338 polikliniske pasienter med insomnia av begge kjønn i alderen 18 til 73 år ble inkludert
  • Spiegels spørreskjemascore på dag 1, 15 og 22
  • Pasientene fikk 15 mg doksylamin (virkestoffet i Zonat), 10 mg zolpidem eller placebo om kvelden fra dag 1 til og med dag 15, deretter placebo om kvelden fra dag 16 til dag 22. Effekten ble hovedsakelig evaluert gjennom Spiegels spørreskjemascore på dag 1, 15 og 22

Referanser:

1. B Schadecki, M Chelly, D Amsellem, et al. Comparative efficacy of doxylamine (15 mg) and Zolpidem (10mg) in the treatment of common insomnia. A placebo-controlled study. Sem Hop Paris 1996; 72: no 13-14, 428-439.