Hopp til innholdet

Studie

Doksylamin (virkestoffet i Zonat) har tilsvarende effekt som zolpidem ved behandling av søvnvansker9

Design:

 • Multisenter, randomisert, dobbeltblind studie med tre behandlingsarmer: doksylamin, zolpidem og placebo
 • Sammenlignet effektiviteten og sikkerheten for behandling av insomnia
 • 338 polikliniske pasienter med insomnia av begge kjønn i alderen 18 til 73 år ble inkludert
 • Spiegels spørreskjemascore på dag 1, 15 og 22
 • Pasientene fikk 15 mg doksylamin (virkestoffet i Zonat), 10 mg zolpidem eller placebo om kvelden fra dag 1 til og med dag 15, deretter placebo om kvelden fra dag 16 til dag 22. Effekten ble hovedsakelig evaluert gjennom Spiegels spørreskjemascore på dag 1, 15 og 22

Utdrag fra konklusjonen av studien:

Studien bekreftet at doksylamin (virkestoffet i Zonat) tolereres godt og er effektivt ved oral administrering av 15 mg (1 tablett) dose om kvelden ved sengetid i 2 uker, og signifikant mer effektiv i å behandle insomnia enn placebo.

Det ble også vist en effekt og sikkerhet er tilsvarende med zolpidem (10 mg dose / kveld).

Referanser

 1. Godkjent preparatomtale av 28.12.2020, avsnitt 4.1
 2. Godkjent preparatomtale av 28.12.2020, avsnitt 5.1
 3. Godkjent preparatomtale av 28.12.2020, avsnitt 4.2
 4. Godkjent preparatomtale av 28.12.2020, avsnitt 4.4
 5. Godkjent preparatomtale av 28.12.2020, avsnitt 4.8
 6. Godkjent preparatomtale av 28.12.2020, avsnitt 4.3
 7. Godkjent preparatomtale av 28.12.2020, avsnitt 4.5
 8. Godkjent preparatomtale av 28.12.2020, avsnitt 4.6
 9. B. SCHADECK1, M. CHELLY2, D. AMSELLEM3 et al: COMPARATIVE EFFICACY OF DOXYLAMINE (15 mg) AND ZOLPIDEM (10 mg) IN THE TREATMENT OF COMMON INSOMNIA. A placebo-controlled study. Sem Hôp Paris 1996; 72 : nº 13-14, 428-439.
 10. Familiy Practice ,2017 ,Vol 34, No 1, 2017, 20-24

NO-ZON-2022-10-05