Hopp til innholdet

Rundt en av tre voksne
sliter med søvnen1

Doksylamin (virkestoffet i Zonat) har tilsvarende effekt som zolpidem ved behandling av søvnvansker2

Zonat
Like effektivt som Zolipidem

Like effektivt som zolipidem

Antihistamin som har vist i studie å være like effektivt som zolpidem (B-prep/Z-hypnotika)

Ikke avhengighetsskapende

Ingen toleranseutvikling3

To styrker som gjør det lett å titrere riktig dose for din pasient. Liten pakke for kortvarig behandling og som reduserer risiko for overforbruk

Individuell refusjon

Individuell refusjon

Pasienter med kroniske søvnvansker kan få Zonat på individuell refusjon4

Kornelia Beiske

Somnolog advarer mot langvarig bruk av Z-hypnotika. For kortvarige søvnvansker finnes det alternativer

Les hele artikkelen som ble publisert i Dagens Medisin 26 januar 2023

To styrker, én tablett-dose for ukomplisert etterlevelse

Pakning med 14 tabletter: Tilpasset korttidsbehandling, reduserer risiko for overforbruk

Zonat 12 mg

Zonat 12,5mg 14 tabletter

Zonat 25 mg

Zonat 25mg 14 tabletter

VIRKESTOFF

Doksylaminhydrogensuksinat

INDIKASJONER

Kortvarig symptomatisk behandling av forbigående insomnia (søvnvansker) hos voksne >18 år.

DOSERING

Voksne >18 år
1-2 tabletter à 12,5 mg eller 1 tablett à 25 mg daglig, 1/2 time før leggetid. Ved tilfeller av døsighet i løpet av dagen, bør dosen reduseres fra 25 mg til 12,5 mg, eller dosen bør tas tidligere på kvelden for å være sikker på at det har gått minst 8 timer før oppvåkning. Maks. døgndose er 25 mg. Kortvarig behandling anbefales, skal ikke tas >7 dager, med mindre det vurderes som nødvendig av behandlende lege.

BIVIRKNINGER

 • Døsighet
 • Munntørrhet
 • Obstipasjon
 • Tåkesyn
 • Urinretensjon
 • Økt bronkial sekresjon
 • Svimmelhet

Les avsnitt 4.8 i SmPC for mer detaljerte bivirkninger med frekvens.

KONTRAINDIKASJONER

 • Overfølsomhet overfor doksylamin eller andre antihistaminer
 • Astma
 • Kronisk bronkitt
 • Glaukom
 • Alvorlig nedsatt nyre- og leverfunksjon
 • Samtidig bruk av MAO-hemmere eller sterke CYP450-enzymhemmere
 • Amming

Les avsnitt 4.3 i SmPC for detaljerte kontraindikasjoner.

PAKNINGER, PRISER OG REFUSJON

Zonat, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
RefusjonPris (kr)R.gr.
12,5 mg14 stk. (blister)
586245
*119,70C
25 mg14 stk. (blister)
471438
*153,10C

REFERANSER

 1. https://www.helsedirektoratet.no/tema/sovn/sovn-og-sovnvansker 28.11.2022
 2. B. Schadeck1, M. Chelly2, D. Amsellem3 Et Al: Comparative Efficacy Of Doxylamine (15 Mg) And Zolpidem (10 Mg) In The Treatment Of Common Insomnia. A placebo-controlled study. Sem Hôp Paris 1996; 72 : nº 13-14, 428-439.
 3. Godkjent preparatomtale av 28.12.2020, avsnitt 4.4
 4. Folketrygdloven kapittel 5 med tilhørende bestemmelser