Hopp til innholdet
Hvor stor andel av pasientene i din praksis har søvnvansker?

Hva er C-preparatet Zonat®?1

Zonat® inneholder virkestoffet doksylamin (doksylaminhydrogensuksinat) som er et antihistamin med hypnotisk effekt. Det er et legemiddel til kortvarig symptomatisk behandling av forbigående insomnia (søvnvansker) hos voksne over 18 år.

Zonat® foreligger i to styrker: 25 mg og 12,5 mg