Hopp til innholdet

Hvordan søke om individuell refusjon for en etablert behandling

Zonat er et hypnotikum som inneholder virkestoffet doksylamin. Doksylamin er et ikke-vanedannende antihistamin som reduserer effektivt innsovningstiden samtidig som den øker både søvnkvaliteten og søvnvarigheten. Zonat kan derfor være et alternativ til vanedannende Z-hypnotika for voksne med kortvarige søvnvansker. En dobbeltblindet, placebo-kontrollert studie med over 300 pasienter viste at doksylamin har tilsvarende effekt og sikkerhet som zolpidem 1,2.

Pasienter med kroniske søvnvansker kan få Zonat på individuell refusjon. Oppfyller pasienten følgende kriterier blir søknaden innvilget umiddelbart (automatisert) av HELFO uten at den må behandles av fagperson3:

 • Indikasjon: Insomni (søvnløshet) hos voksne
 • Vilkår: vedvart i over 3 måneder, pasienten har nedsatt funksjon på dagtid* og minst 3 dårlige netter per uke
 • Spesialistkrav: Ingen
 • Krav til tidligere behandling: Ingen

* Nedsatt funksjon på dagtid: Økt søvnighet/tretthet, humørsvingninger, svekket kognitiv eller sosial fungering, økt ulykkesrisiko, fysisk ubehag, økt bekymring omkring søvnen

Søknadsløsning for individuell refusjon

 • Du finner portalen her. NB! Du må være koblet til NHN for at lenken skal være aktiv.
 • Du logger deg inn ved hjelp av elektronisk legitimasjon, som for eksempel Bank ID, Bank ID på mobil, BuyPass eller liknende. Velg tjenesten Blåreseptsøknad for å komme inn i søknadsløsningen.
 • Allmennleger og privatpraktiserende avtalespesialister kan ta takst H1 (152 kr) for å fylle ut søknaden4.

I søknadsløsningen vil lege og pasient få svar på søknaden umiddelbart. For pasienten medfører dette at hun/han kan hente ut medisinen og starte behandlingen rett etter legebesøket.

 1. Zonat SPC 5.1 28.12.2020
 2. B. Schadeck, M. Chelly, D. Amsellem et al: Comparative Efficacy Of Doxylamine (15 Mg) And Zolpidem (10 Mg) In The Treatment Of Common Insomnia. A placebo-controlled study. Sem Hôp Paris 1996; 72: nº 13-14, 428-439.
 3. Folketrygdloven kapittel 5 med tilhørende bestemmelser
 4. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege
Zonat
Like effektivt som Zolipidem

Like effektivt som zolipidem

Antihistamin som har vist i studie å være like effektivt som zolpidem (B-prep/Z-hypnotika)

Ikke avhengighetsskapende

Ingen toleranseutvikling3

To styrker som gjør det lett å titrere riktig dose for din pasient. Liten pakke for kortvarig behandling og som reduserer risiko for overforbruk

Individuell refusjon

Individuell refusjon

Pasienter med kroniske søvnvansker kan få Zonat på individuell refusjon4