Hopp til innholdet

Viktig informasjon om Zonat®

Dosering1,2

Zonat 12, 5 mg

For Zonat 12,5 mg er anbefalt dose 1 til 2 tabletter daglig (12,5 mg til 25 mg) som tas 30 minutter før leggetid.

Ved tilfeller av døsighet i løpet av dagen, bør dosen tas tidligere på kvelden for å være sikker på at det har gått minst 8 timer før oppvåkning.

Zonat 25 mg

For Zonat 25 mg er anbefalt dose 1 tablett daglig (25 mg) som tas 30 minutter før leggetid.

Ved tilfeller av døsighet i løpet av dagen, bør dosen reduseres fra 25 mg til 12,5 mg, eller dosen bør tas tidligere på kvelden for å være sikker på at det har gått minst 8 timer før oppvåkning.

Bivirkninger

Hyppigste bivirkninger

 • Døsighet
 • Munntørrhet
 • Obstipasjon
 • Tåkesyn
 • Urinretensjon
 • Økt bronkial sekresjon
 • Svimmelhet

Les avsnitt 4.8 i SmPC for mer detaljerte bivirkninger med frekvens.

Kontraindikasjoner

 • Overfølsomhet overfor doksylamin eller andre antihistaminer
 • Astma
 • Kronisk bronkitt
 • Glaukom
 • Alvorlig nedsatt nyre- og leverfunksjon
 • Samtidig bruk av MAO-hemmere eller sterke CYP450-enzymhemmere
 • Amming

Les avsnitt 4.3 i SmPC for detaljerte kontraindikasjoner.

Forsiktighetsregler

Bør utvises for følge pasientgrupper

 • Hos pasienter med mild til moderat nedsatt nyre- og leverfunksjon
 • Hos pasienter over 65 år, pga. økt risiko for bivirkninger, her bør effekten av behandlingen evalueres regelmessig
 • Hos pasienter med epilepsi, fordi antihistaminer noen ganger kan føre til hypereksitabilitet og kan senke krampeterskelen
 • Hos pasienter med hjertesvikt, særlig ved arteriell hypertensjon, siden antihistaminer kan øke blodtrykket

Forsiktighetsregler og interaksjoner

 • Amming
 • Alkoholinntak bør unngås under behandling med doksylamin. Antihistaminer forårsaker additiv effekt med både alkohol og andre CNS- dempende midler (f.eks. hypnotika, sedativa, angstdempende legemidler, opioider og smertestillende)
 • Samtidig administrering av sterke cytokrom P450-hemmere (f.eks SSRIer) bør unngås pga. økt risiko for bivirkninger
 • Antihypertensive legemidler med effekt på CNS kan forsterke den sedative effekten av antihistaminer
 • Den antikolinerge effekten kan forsterkes ved samtidig administrering av doksylamin med andre antikolinerge legemidler, MAO-hemmere og neuroleptika
 • Bruk av Zonat® under graviditet bør fortrinnsvis unngås