Hopp til innholdet

Zonat® kan brukes til kortvarig behandling av forbigående insomnia hos voksne over 18 år.1 Sederende effekt oppnås i løpet av 30 minutter og er maksimal mellom 1-3 timer etter administrering.2 Dersom døsighet på dagtid forekommer, er det anbefalt å redusere dosen eller å ta dosen tidligere, slik at man sikrer at det vil ha gått minst 8 timer før en våkner opp.3

Toleranseutvikling er ikke beskrevet for doksylamin3

Hvorfor bruke Zonat®?

  • Reduserer innsovningstiden effektivt2
  • Øker søvnkvaliteten2
  • Øker søvnvarigheten2

Doksylamins virkningsmekanisme2

Doksylamin er et antihistamin til systemisk bruk med kompetitiv, reversibel og uspesifikk antagonistisk virkning på H1-receptorer. Doksylamin utøver en potent hypnotisk og sedativ effekt, samt antiemetisk og antikolinerg aktivitet. Passerer blod-hjerne aktiviteten og virker på H1-receptorer i CNS.

Riktig bruk

Zonat® er anbefalt til bruk i perioder inntil 7 dager, kan forlenges dersom det vurderes nødvendig av behandlende lege. Dersom døsighet på dagtid forekommer, er det anbefalt å redusere dosen eller å ta dosen tidligere slik at man sikrer at det vil ha gått minst 8 timer før en våkner opp. Skal ikke tas samtidig med alkohol.

For dosering og bivirkninger – trykk her